గృహ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు ఈ నియమాలు పాటిస్తే ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు . Gruhapravesam Jkr Bhakthi

PLEASE SUBSCRIBE JKR Bhakthi Channel : https://goo.gl/BxCpyf

Contact Details
J K R
కేరళ సంఖ్యా జ్యోతీష్యం ] జ్యోతిష్యరత్న,బ్రమ్మశ్రి డా;JKR గారి సెల్ ;+91 8885899935 , 8977555194.. in..గుడివాడ బ్రమ్మశ్రీ డా J K R సెల్ ;888 589 99 35

Fun Clip Videos :  గృహప్రవేశంలో ఎవరు పాలు పొంగించాలి? | Sri TKV Raghavan | Dharma Sandehalu | Bhakthi TV

Website : http://www.rpmediaworks.com
Face Book Page : https://www.facebook.com/RPMediaWorks
FaceBook Page : https://www.facebook.com/womensspecials
Twitter : https://twitter.com/raminenipavanku

#Gruhapravesam
#Gruhapravesam2018
#GruhapravesamPoojaVidhanam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here