దిష్టి తగలకుండా ఉండాలంటే Drishti Dosha Nivarana Nara Disti Nivarana In Telugu Nara Disti

PLEASE SUBSCRIBE JKR Bhakthi Channel : https://goo.gl/BxCpyf

Contact Details
J K R
కేరళ సంఖ్యా జ్యోతీష్యం ] జ్యోతిష్యరత్న,బ్రమ్మశ్రి డా;JKR గారి సెల్ ;+91 8885899935 , 8977555194.. in..గుడివాడ బ్రమ్మశ్రీ డా J K R సెల్ ;888 589 99 35

Fun Clip Videos :  Desh bhakti Song - Dil Diya he jaan bhi denge ae vatan tere liye - Maa art studio ( Rajasthan)

Website :
Face Book Page : https://www.facebook.com/RPMediaWorks
FaceBook Page : https://www.facebook.com/womensspecials
Twitter : https://twitter.com/raminenipavanku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here